Yazım Kuralları

1.       Tabula Rasa: Felsefe – Teoloji hakemli akademik bir dergidir. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü tarafından Eylül, Aralık, Mart ve Haziran aylarında -ilgili ayın son haftasında- olmak üzere yılda dört (4) kez yayımlanır. Felsefe ve Teoloji yanında teorik ve felsefi bir içeriğe sahip olması kaydıyla sosyal bilimlerin tüm alanlarından birincil olarak araştırma makalelerine ikincil olarak da kitap incelemesi, söyleşi ve konferans/seminer metinleri başlığı altında gruplanabilecek metinlere yer verir.

2.       Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Genişletilmiş Türkçe ve İngilizce özeti temin edildiği takdirde Almanca, Fransızca ve İtalyanca yazılmış makaleler de kabul edilir.

3.       Tabula Rasa: Felsefe – Teoloji dergisi ilgili makalenin aslı MS Word formatında temin edildiği ve künye bilgisi eksiksiz olarak belirtildiği sürece Türkçe çeviri araştırma makalelerini de yayımlar. İlgili çeviri makalenin yayım izni ve telif durumuna dair tüm sorumluluk çevirmen(ler)e aittir.

4.       Metinler, Eylül sayısı için 16 Mayıs – 15 Ağustos, Aralık sayısı için 16 Ağustos – 15 Kasım, Mart sayısı için 16 Kasım – 15 Şubat ve Haziran sayısı için 16 Şubat – 15 Mayıs tarihleri arasında tabularasadergisi@gmail.com adresinden ya da derginin dergipark internet sitesindeki makale gönderim bölümünden kabul edilir.

5.       Tüm makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır. Bunun yanı sıra 200-300 kelime arası öz ve abstract ile 4-6 kelime arası anahtar kelimeler ve keywords kısımları da makalenin ilk sayfasında mevcut olmalıdır. Tüm makaleler makale sonunda yararlanılan kaynakları içeren ve öğeleri alfabetik olarak sıralanmış bir kaynakça içermelidir.

6.       Makaleler 10.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde Times New Roman yazı karakterinde MS Word’ün en güncel versiyonunda şu özelliklere uygun olarak hazırlanmalıdır: Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay sayfalara yer verilmemeli); Üst Kenar Boşluk: 3 cm; Alt Kenar Boşluk: 3 cm; Sol Kenar Boşluk: 4 cm; Sağ Kenar Boşluk: 3 cm; Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 11, özetler ve kaynakçada 10 ve dipnotlarda 9 punto; Paragraf Aralığı: Önce 6 nk – sonra 6 nk; Paragraf Girintisi: Sol 0 cm – Sağ 0 cm, Metinde İlk Satır (First Line) 1,25 cm; Satır Aralığı: Metinde 1,5 ve dipnotlarda 1 aralık.

7.       Metinlerde dipnot, kaynakça ve atıflar için APA, MLA ya da Chicago formatlarından biri kullanılabilir.

8.       Metinlerin içeriğinde mevcut olan grafik, tablo, resim ya da diğer türdeki tüm görseller jpeg ya da jpg formatında metinden ayrı olarak gönderilmelidir.

9.       Metinlerde üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası verilmemelidir.

10.    İmla ve noktalama işaretleri için, metnin içeriği ile ilişki olan farklılıklar dışında TDK’nın yazım ve imla kılavuzu esas alınır.

11.    Tabula Rasa: Felsefe – Teoloji dergisi Yayın Kurulu, metinlerin yayımlanmasında veya yayımlanmamasında son kararı verme yetkisine sahiptir.

12.    Dergiye gönderilen metinler daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Metinlerin bu bağlamdaki tüm sorumluluğu yazara aittir.

13.    Dergiye ulaşan metinler, öncelikle yazım kurallarına uygunluk açısından editörler tarafından incelenir ve uygun görülenler değerlendirilmek üzere kör hakem sürecine sokulur. Metinler kör hakem sürecinde en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği durumlarda, metin üçüncü hakeme gönderilir ve oradan gelecek görüşe göre bir karara varılır. Hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda metnin doğrudan veya düzeltilerek yayımlanmasına ya da dergide yayımlanmaya uygun olmadığına karar verilir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

14.    Dergiye gönderilen metinlerin hakemlere gönderilmeye uygun olup olmadığına metnin dergiye gönderilmesinden sonraki 7 gün içinde karar verilir. Hakemlerin kendilerine gönderilen metne dair görüş bildirmek için 15 gün süreleri bulunur. Hakemlerin raporları doğrultusunda alınan karar yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme alan metinlern yazarları bu karar kendilerine bildirildikten sonraki 15 gün içinde metnin düzeltilmiş hâlini göndermelidir. Yazarın talep edilen düzeltmelerin yapılmış olduğu metnin son halini göndermesinin ardından, eğer hakem(ler) düzeltme sonrası metnin son hâlini görmeyi talep etmiş iseler hakemlerin, değilse yayın kurulunun onayına bağlı olarak metnin yayımlanması kabul edilmiş olur.

15.    Yazarlar, bilimsel ilkeler çerçevesinde hakem raporuna itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar dergi yönetimi tarafından incelenir ve uygun görüldüğü takdirde konu ile ilgili olarak farklı bir hakemin değerlendirmesine başvurulabilir.

16.    Kitap İncelemesi başlığı altında sınıflandırılabilecek olan metinlerde incelemeye konu olan kitap son iki yıl içinde yayımlanmış olmalıdır.

17.    Dergiye gönderilmiş yazılardan kaynaklanması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik sorumluluk, söz konusu yazı yayınlanmış olsa bile yazarlarına aittir. Dergi herhangi yükümlülük kabul etmez.

18.    Derginin ve yazarın ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazılarının basım ve yayın hakları dergiye devredilmiş olur. Bu yazılar dergi yönetiminden izin alınmaksızın bir başka yayın organında yayınlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz

19.    Hakem sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp yayımlanmasına karar verilmeyen metinler için herhangi bir ücret talep edilmez.

20.    Basılma kararı alınan makalelerden tasarım ve elektronik baskı için ücret talep edilir. Masrafları ödenmeyen makaleler yayınlanmaz. Tasarım ve elektronik baskı için ödenecek ücret tutarı: 300TL.