Amaç-Kapsam

Tabula Rasa: Felsefe & Teoloji dergisi hakemli akademik bir dergidir. Dergi birincil olarak çağdaş felsefe ve teoloji alanlarında dünyadaki öncül akademik çevrelerdeki güncel tartışmaları kendine konu alan ve bu tartışmaların şekillenmesinde söz sahibi olacak nitelikteki akademik çalışmaları yayımlayıp okuyucu ile buluşturmayı ve böylece bu tartışmalara dahil olmayı kendine görev edinmiştir. İkincil olarak ise disiplinlerarası etkileşime zemin hazırlayacak şekilde Sosyal/Beşeri Bilimler’in tüm alanlarından teorik bir yapıya sahip olan ve bu teorik yapı ile ilgili alanın düşünsel yapısının gelişimine katkıda bulunacak olan akademik çalışmaları yayımlamayı hedefler. Bunların yanı sıra felsefe tarihi içinde üstünkörü geçilmiş, önemi göz ardı edilmiş, önemsenmeyerek atlanmış felsefi dönem, konu ve düşünürlere dair -felsefe tarihi içinde kendisinden önceki ve sonraki ile nasıl bir köprü kurduğu bilimsel, akademik bir araştırma yöntemi ile ortaya koyulması şartıyla- öncül nitelikteki açıklayıcı akademik çalışmaları da kendi bünyesinde toplayarak yayımlamayı amaçlar

Kapsam

Tabula Rasa: Felsefe & Teoloji dergisi hakemli akademik bir dergidir. Dergiye gönderilen çalışmalar en temelde üç ana bölümde ele alınır: (1) Felsefe, (2) Teoloji ve (3) Sosyal Bilimler. Her bir bölümde derginin kendisi için belirlediği amaçlara uygun olan araştırma makalelerine -çeviri dahil- yer verilir.